De innovatiewedstrijd

Een activerende en enthousiasmerende wedstrijd waarin vernieuwing vanaf de werkvloer vorm krijgt!

Een wedstrijd tussen leerkrachten zorgt voor dynamiek, enthousiasme en veel energie in de school. In deze wedstrijd stellen leerkrachten zichzelf de vraag welke doelen ze in hun groep moeilijk bereiken. Vervolgens gaan ze op zoek naar vernieuwende materialen die helpen doelen te bereiken die eerst onbereikbaar leken. De wedstrijd leent zich goed voor overleg met en inbreng van en met leerlingen.

Resultaat

Deze wedstrijd zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid bij onderwijskundige vernieuwing vanaf de werkvloer. Leerkrachten en assistenten krijgen de kans hun eigen visie en ideeën ten aanzien van onderwijsvernieuwing voor het voetlicht te brengen. Als gevolg daarvan worden gedane investeringen goed gebruikt en is de kans op succesvolle implementatie hoog. Een innovatiewedstrijd is een krachtige aanleiding tot samenwerken, overleg en studie. Maar er kan ook gezonde concurrentie tussen collega’s ontstaan, waardoor positieve effecten verder gestuwd worden. Het uiteindelijke doel is het verkennen, bestuderen en gebruiken van onderwijs-vernieuwende materialen. In een leuke wedstrijd stappen mensen eenvoudiger over oude grenzen heen.

Hoe werkt het

 • Bijeenkomst 1
  Startbijeenkomst waarin aandacht is voor het belang van technologie en de mogelijkheden die dit biedt. Als denkkader wordt het MDAC- model uitgelegd.
  Hierna wordt de wedstrijd toegelicht en worden een aantal voorbeelden van andere scholen bekeken. Welke positieve aspecten zijn te definiëren; en wat zijn de succesfactoren. Zijn er didactische doelen of juist pedagogische doelen?
  Grote gedachte: Technologie is een middel om doelen te bereiken.
 • Thuiswerk
  De leerkrachten gaan in de opvolgende maand aan de slag met hun aanvraag. In deze fase is ondersteuning op afstand beschikbaar via mail en/of Skype. Als product levert elke leerkracht of klassenteam een korte aanvraag in.
 • Bijeenkomst 2
  Productpresentatie. In deze bijeenkomst licht elke inzender zijn bijdrage toe. Kernvragen zijn: welk doel streef je na en om welke reden verwacht je dat jouw product dit doel dichter bij zal brengen?
 • Bijeenkomst 3
  Feestelijke (korte) bijeenkomst waarin de uitslag bekend gemaakt wordt. De winnaar mag de inzending in zijn klas ten uitvoer brengen. (Een directie kan kiezen ook plaats 2 en 3 te belonen met uitvoering).
 • Na-traject
  Drie á vier maanden later kunnen de prijswinnaars het proces van hun aanvraag laten zien in een teambijeenkomst.

Voor wie

Teams in het (speciaal) basisonderwijs

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

 

Download de flyer

 

 

Geef een reactie