Advies leren bij leerlingen in de bovenbouw

Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Vaak heeft dit gevolgen voor het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe groep in de basisschool. Het blijkt op de traditionele manier niet altijd mogelijk voldoende aan te sluiten bij de ontwikkelingsvraag van een leerling. Digitale toepassingen bieden mogelijkheden in het omgaan met deze uitdagingen.

Resultaat

Na advisering en uitvoering van het advies ontstaat er voor betreffende leerlingen hernieuwde ruimte om te ontwikkelen. Kernwoorden hierin zijn: eigenwaarde, competenties, relatie en autonomie.

Hoe werkt het

Bij individueel advies komt Gijsbreght van Doorn op school de situatie van de leerling bespreken. Vaak is er al een dossier. Dat leest hij vooraf vast door. Tijdens het eerste gesprek is het belangrijk vast te stellen welk doel er nagestreefd wordt. Afhankelijk van de kind-, leerkracht-, ouder- en schoolfactoren geeft Gijsbreght aan welke kansen er zijn. Soms is er direct een advies mogelijk. Maar het komt ook voor dat er wat langer tijd nodig is om tot het meest geschikte product(en) te komen. De feitelijke advisering kan mondeling of per mail plaatsvinden. Een uitgebreid verslag waarin de kind-kenmerken verbonden worden met het uiteindelijke advies is ook mogelijk. Soms is het advies, te kiezen voor een product waarmee een kind kansen krijgt zich te verbeteren in een vakgebied waar problemen zijn. Vaak blijkt het juist goed, de focus te verplaatsen naar de sterke kanten van een leerling. Door die aanpak ontstaat eigenwaarde, motivatie en leerplezier. Geadviseerde producten zijn modern, op maat en uitdagend.

Voor wie

IB’ers en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

 

Download de flyer

 

 

Geef een reactie