Touchscreens in de onderbouw

Na de beamers veroveren nu de touchscreens de Nederlandse klaslokalen. Beamers en digiborden zijn fantastische materialen. Helaas is de functionaliteit in veel klassen beperkt gebleven tot ‘groot TV scherm’. Zelfs de beste materialen hebben introductie en uitleg nodig om tot hun recht te komen.Een touchscreen is een nieuw product met een duidelijke meerwaarde. Door gerichte scholing kunnen leerkrachten maximaal profiteren van dit mooie materiaal. Met name voor kleutergroepen is een touchscreen een prachtig middel. Juist omdat jonge kinderen nog zo veel met hun handen ontdekken.
Note! Deze training is nadrukkelijk geen pleidooi voor het afschaffen van zintuigelijke activiteiten met concreet materiaal!

Resultaat

Leerkrachten die deelnemen:

  • kunnen toepassingen voor een touchscreen opzoeken en waarderen
  • kunnen diverse losse toepassingen overzichtelijk opslaan voor herhaald gebruik
  • kennen de gezonde verhouding tussen digitale activiteiten en activiteiten met concreet materiaal
  • leren diverse werkvormen kennen waarmee lessen krachtiger en leuker worden. Denk aan gebruik van gekoppelde smartphones, fotomateriaal en live-film

Hoe werkt het

Tijdens deze interactieve training krijgen leerkrachten bruikbare toepassingen aangereikt en zoeken ze zelf naar geschikte sites. Deelnemers leren hoe moderne toepassingen gecombineerd kunnen worden met positieve aspecten uit het verleden. Daarnaast verkent het team ,binnen een wetenschappelijk kader, de eigen positie. In het eerste deel van de training is aandacht voor de fundamentele vraag: “Waarom is het nodig dat ICT meer ruimte krijgt in de onderbouw?” De inhoud van de training is, uiteraard, direct inzetbaar in de eigen groep. Het gevolg is dat onderwijs aantrekkelijker, meer leerlinggericht en moderner is. Deze training bestaat uit twee dagdelen van twee uur en een huiswerkopdracht van twee uur.

Voor wie

Leerkrachten van groep 1 tot en met groep 3.

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

Download de flyer

Geef een reactie