Verder stappen in de 21e eeuw

Sommige leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempels klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid en opgeleid in een tijd dat de digitale mogelijkheden heel anders waren dan nu. Het is leerkrachten dan ook niet kwalijk te nemen dat zij moeite hebben met dit facet van hun vak. Het team heeft al de nodige basiskennis verworven rond vernieuwende ICT werkvormen en wetenschappelijke modellen. Met ‘Verder stappen’ worden kennis, vaardigheden en attitude verder uitgebouwd.

Resultaat

Deelnemers:

  • verdiepen hun visie, attitude en vaardigheden ten aanzien van vernieuwende middelen in het onderwijs
  • verwerven kennis over de plek van 21th century-skills in diverse leerprocessen
  • leren zoeken naar bruikbare tools en materialen, waarmee het eigen onderwijs verrijkt kan worden
  • leren wanneer en onder welke voorwaarden, ICT verdiepend leren kan stimuleren en faciliteren

Hoe werkt het

Tijdens deze interactieve training gaan leerkrachten bezig met vernieuwende concepten en bruikbare sites en materialen. Deelnemers leren hoe moderne toepassingen gecombineerd kunnen worden met positieve aspecten uit het verleden. Daarnaast verkent het team, binnen een wetenschappelijk kader, de eigen positie. De inhoud van de teamscholing is, uiteraard, direct inzetbaar in de eigen groep. Het gevolg is onderwijs dat aantrekkelijker, meer leerlinggericht en moderner is. Aan bod komen onderwerpen als apps, qr-code, maker-movement, robotica, programmeren, etc. Deze training bestaat uit twee dagdelen van twee uur en een huiswerkopdracht van twee uur. Tablet en telefoon mogen mee naar deze training!

Voor wie

Teams in het (speciaal) basisonderwijs.

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

 

Download de flyer

Geef een reactie