Visie vormen ten aanzien van ICT


De 21e eeuw is reeds begonnen!
Het is geen vraag meer of ICT ingezet wordt op basisscholen.
De vraag is hoe jouw school ICT inzet!

 

Succesvolle implementatie van ICT met meerwaarde is geen eenvoudige opgave voor de schoolleiding. Dat is logisch, want ICT is een middel dat terugkomt in de organisatie, de lessen en de normen en waarden. Het ICT-beleid is de verantwoordelijkheid van de directie, maar de consequenties moeten wel gedragen worden door de verschillende geledingen in de school. Een enkelvoudige ‘topdown benadering’ is bij ICT-zaken geen verstandige aanpak. Visie ontwikkel je samen. En de visie op ICT is een afgeleide van de visie op kinderen en leren. Door te werken vanuit visie en overtuiging kan ICT van werkelijke meerwaarde zijn.

 Resultaat

Na afloop van een traject heeft de directie (eventueel aangevuld met teamleden) een doordachte visie op ICT vormgegeven en doordacht. Aanvullend is nagedacht over de praktische consequenties van de opgestelde visie. Deze visie is voor de komende jaren een basisstuk om beleidsmatige- en concrete keuzes te maken.

Hoe werkt het

In een of meer bijeenkomsten verkent de directie de verschillende aspecten van ICT in de basisschool. ICT als middel in de organisatie; ICT als middel om te leren; ICT als middel om samen te werken; ICT als middel om beperkingen weg te nemen; ICT als factor in het sociale leven; benodigde ICT-kennis in het latere leven. Het gaat om een heel breed spectrum. De visie wordt gevormd aan de hand van het Vier-in-balans-model, de ICT-puzzel (Kennisnet) en andere (wetenschappelijke) modellen. Uitleg en brainstorms helpen bij het verder concreet maken van diverse aspecten.

Voor wie

Directies, bestuurders, ICT-medewerkers en ICT-leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

 

Download de flyer

Geef een reactie