Voorlichting over aanschaf en gebruik van dyslexie-software

Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe groep in de basisschool. Dyslexie is een leerprobleem dat steeds meer voorkomt. En meer leerlingen blijken baat te hebben bij digitale hulpmiddelen. Dyslexie is een complex probleem waar vakkundige kennis belangrijk is voor goede begeleiding. De kennis van compenserende software is nog specialistischer van aard. Bovendien zijn er forse verschillen in prijs en kwaliteit van de diverse producten. Ernstige dyslexie is een handicap die een leerling meeneemt in het leven. Passende hulpmiddelen zijn daarom van groot belang. Door een inhoudelijke training te volgen, vergroot u de kans een goede keuze te maken.

Resultaat

Na afloop van dit traject bent u in staat een doordachte keuze te maken voor een bruikbaar compenserend middel. U heeft de diverse pakketten gezien en kent de voor- en nadelen. Daarnaast is er aandacht besteed aan de implementatie van het product.

Hoe werkt het

In een of meer bijeenkomsten worden een aantal onderwerpen behandeld.

  • Dyslexie; overzicht van problemen als zelfstandig teksten verwerken niet lukt in groep 7 en 8.
  • Basale functies van compenserende software.
  • Aanvullende functionaliteit in compenserende software.
  • Bekijken van beschikbare producten.
  • Factoren die de keuze beïnvloeden.
  • Factoren die zorgen voor succesvolle inzet.

Na de keuze voor een compenserend product kan gerichte scholing aanvullend zijn.

Voor wie

Directies, IB’ers en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs

Waar en wanneer

Incompany. Op locatie en planning in onderling overleg.

 

Download de flyer