Aanbod

Voor ouderavonden**u direct contact opnemen via deze site
Andere opdrachten verzorgt Appel en Peer IT in samenwerking met Bureau Meesterschap. 

Over social-media/opvoeden in het media-tijdperk/media-wijsheid Jongeren en ouderen verbinden zich steeds meer via digitale platformen met elkaar. De mogelijkheden van ICT hebben mensen dichter bij elkaar gebracht. Door producten als Facebook, WhatsApp, Snapchat en Pinterest kunnen we eenvoudig ons leven delen met anderen. Aan de andere kant zijn er ook problemen ontstaan door techniek. Denk aan cyberpesten, eenzaamheid en verslaving. Jongeren ervaren geen drempel in het gebruik van deze media. ‘Ouderen’ juist wel; zij schatten beter de risico’s in van moderne media. En dan zijn er nog criticasters die beweren dat grote groepen mensen hun privacy verkopen voor een leuke
Bijna alle kinderen spelen Minecraft. Sommige kinderen spelen letterlijk uren per dag. Daarnaast worden ook veel video’s over Minecraft bekeken. Veel ouders en leerkrachten hebben een mening hierover. Deze mening is doorgaans niet gebaseerd op kennis, maar op gevoel. Wanneer een opvoeder zelf geen games speelt, is het lastig kinderen en jongeren kaders te geven. Toch hoort het geven van duidelijkheid wel bij de taken van een ouder of leerkracht. Wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk aan computerspelletjes? Hoe komt het dat Minecraft zo verslavend is? Zijn games echt slecht voor kinderen of kunnen ze er ook iets van leren?
Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Jonge kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempel klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid en opgeleid in een tijd dat de digitale mogelijkheden heel anders waren dan nu. Door gerichte scholing kunnen leerkrachten in deze tijd hun leerlingen krachtig ondersteunen. Daarmee zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gediend. Resultaat Deelnemers… ontwikkeling hun visie, attitude en vaardigheden ten aanzien van vernieuwende middelen in het onderwijs verkennen het begrip 21th century-skills leren een aantal on-line tools gebruiken waarmee lessen verrijkt kunnen worden krijgen
De 21e eeuw is reeds begonnen! Het is geen vraag meer of ICT ingezet wordt op basisscholen. De vraag is hoe jouw school ICT inzet!   Succesvolle implementatie van ICT met meerwaarde is geen eenvoudige opgave voor de schoolleiding. Dat is logisch, want ICT is een middel dat terugkomt in de organisatie, de lessen en de normen en waarden. Het ICT-beleid is de verantwoordelijkheid van de directie, maar de consequenties moeten wel gedragen worden door de verschillende geledingen in de school. Een enkelvoudige ‘topdown benadering’ is bij ICT-zaken geen verstandige aanpak. Visie ontwikkel je samen. En de visie op ICT
Een activerende en enthousiasmerende wedstrijd waarin vernieuwing vanaf de werkvloer vorm krijgt! Een wedstrijd tussen leerkrachten zorgt voor dynamiek, enthousiasme en veel energie in de school. In deze wedstrijd stellen leerkrachten zichzelf de vraag welke doelen ze in hun groep moeilijk bereiken. Vervolgens gaan ze op zoek naar vernieuwende materialen die helpen doelen te bereiken die eerst onbereikbaar leken. De wedstrijd leent zich goed voor overleg met en inbreng van en met leerlingen. Resultaat Deze wedstrijd zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid bij onderwijskundige vernieuwing vanaf de werkvloer. Leerkrachten en assistenten krijgen de kans hun eigen visie en ideeën
Na de beamers veroveren nu de touchscreens de Nederlandse klaslokalen. Beamers en digiborden zijn fantastische materialen. Helaas is de functionaliteit in veel klassen beperkt gebleven tot ‘groot TV scherm’. Zelfs de beste materialen hebben introductie en uitleg nodig om tot hun recht te komen.Een touchscreen is een nieuw product met een duidelijke meerwaarde. Door gerichte scholing kunnen leerkrachten maximaal profiteren van dit mooie materiaal. Met name voor kleutergroepen is een touchscreen een prachtig middel. Juist omdat jonge kinderen nog zo veel met hun handen ontdekken. Note! Deze training is nadrukkelijk geen pleidooi voor het afschaffen van zintuigelijke activiteiten met concreet
Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe groep in de basisschool. Dyslexie is een leerprobleem dat steeds meer voorkomt. En meer leerlingen blijken baat te hebben bij digitale hulpmiddelen. Dyslexie is een complex probleem waar vakkundige kennis belangrijk is voor goede begeleiding. De kennis van compenserende software is nog specialistischer van aard. Bovendien zijn er forse verschillen in prijs en kwaliteit van de diverse producten. Ernstige dyslexie is een handicap die een leerling meeneemt in het leven. Passende hulpmiddelen zijn daarom van groot
Voor wie? In de maatschappij is het gebruik van computers, tablets en mobieltjes heel gewoon. Maar veel mensen met een beperking gebruiken deze middelen niet. Dat is begrijpelijk. Zonder kennis van techniek kan het moeilijk zijn een computer of tablet te gebruiken. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer digitale materialen die je ook kunt gebruiken zonder dat je verstand hebt van techniek. Appel en Peer IT heeft een ruim advies- en scholingsaanbod voor mensen met een beperking, hun ouders en begeleiders. Bijvoorbeeld Melanie en Kelvin Melanie woont begeleid zelfstandig. Via sms heeft ze contact met haar vader en
Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Vaak heeft dit gevolgen voor het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe groep in de basisschool. Het blijkt op de traditionele manier niet altijd mogelijk voldoende aan te sluiten bij de ontwikkelingsvraag van een leerling. Digitale toepassingen bieden mogelijkheden in het omgaan met deze uitdagingen. Resultaat Na advisering en uitvoering van het advies ontstaat er voor betreffende leerlingen hernieuwde ruimte om te ontwikkelen. Kernwoorden hierin zijn: eigenwaarde, competenties, relatie en autonomie. Hoe werkt het Bij
Sommige leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempels klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid en opgeleid in een tijd dat de digitale mogelijkheden heel anders waren dan nu. Het is leerkrachten dan ook niet kwalijk te nemen dat zij moeite hebben met dit facet van hun vak. Het team heeft al de nodige basiskennis verworven rond vernieuwende ICT werkvormen en wetenschappelijke modellen. Met ‘Verder stappen’ worden kennis, vaardigheden en attitude verder uitgebouwd. Resultaat Deelnemers: verdiepen hun visie, attitude en vaardigheden ten